CÁP ĐỒNG TRẦN M50, M70, M90

Giá bán :1 0

Sản phẩm có thiết diện:

– Cáp đồng M16, 16mm2 (Cu, C16) cáp đồng M16mm².

– Cáp đồng M25, 25mm2 (Cu, C25) cáp đồng M25mm².

– Cáp đồng M35, 35mm2 (Cu, C35) cáp đồng M35mm².

– Cáp đồng M50, 50mm2 (Cu, C50) cáp đồng M50mm²

– Cáp đồng M70, 70mm2 (Cu, C70) cáp đồng M70mm².

– Cáp đồng M90, 90mm2 (Cu, C90) cáp đồng M90mm².

Hotline: 0353.577.766
Email: vnmax2@gmail.com
Website: thicongchongset.com.vn

btn-dangkyhocthu