kẹp đồng tiếp địa( kẹp quả trám)

Giá bán :38,000 30,000

btn-dangkyhocthu